حاکمیت اقیانوس

مقاله ترجمه شده آیا دیدگاه های حسابداری انتقادی می تواند به توسعه حسابداری اقیانوس و حاکمیت اقیانوس کمک کند؟

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   34  صفحه WORD (بیشتر…)

574 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد