جهت گیری سازمانی

مقاله ترجمه شده : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

820 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد