جهانی شدن

مقاله انگلیسی ترجمه شده : دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

956 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد