جشنواره موسیقی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه word (بیشتر…)

1420 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد