جشم انداز

مقاله ترجمه شده : تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی بر روی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1243 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد