جدول زمانبندی

مقاله ترجمه شده : یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

1093 بازدید
مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

898 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد