جامعه ی اطلاعات

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

1234 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد