جامعه پذیری سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20  صفحه word (بیشتر…)

1781 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد