جابجایی طبقه بندی

مقاله ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1492 بازدید
مقاله ترجمه شده :  مدیریت سود با جابجایی طبقه بندی : بررسی سود اصلی و اقلام ویژه

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  55 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه word (بیشتر…)

1344 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد