تیپ شخصیتی

مقاله ترجمه شده :  آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی)

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1044 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد