تیم مدیریت ارشد

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه  WORD (بیشتر…)

1368 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد