تکنیک های تصمیم گیری

مقاله ترجمه شده ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

سال نشر: 2021 نوع مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

919 بازدید
مقاله ترجمه شده  یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36   صفحه WORD (بیشتر…)

510 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15 صفحه  WORD (بیشتر…)

2023 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد