تولید چابک

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه WORD (بیشتر…)

1449 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه word (بیشتر…)

1543 بازدید
مقاله انگلیس مدیریت ترجمه شده رویکردی عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت­ها(TOC)

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22 صفحه word (بیشتر…)

1269 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد