تولید ناب

مقاله ترجمه شده اثر میانجی اقدامات کیفیت در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب تولید

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  24 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

955 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1377 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه word (بیشتر…)

882 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

1271 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری و مدیریت تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1264 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد