تولرانس عیب

دانلود مقاله ترجمه شده کامپیوتر: ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    21     صفحه word (بیشتر…)

1054 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تولرانس عیب کامپیوتر

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      8   صفحه word (بیشتر…)

816 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد