تولرانس عیب کامپیوتر

مقاله انگلیسی ترجمه شده تولرانس عیب کامپیوتر

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      8   صفحه word (بیشتر…)

893 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد