توسعه کارآفرینی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه کارآفرینی در آفریقا: بررسی کلی و اجمالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 5  صفحه word (بیشتر…)

1386 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد