توسعه محصول

مقاله ترجمه شده اتخاذ، انتشار و رفتار مصرف کننده در کارآفرینی فناورانه

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  42 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 67   صفحه WORD (بیشتر…)

428 بازدید
مقاله ترجمه شده مزیت رقابتی توسعه دهندگان محصول : چارچوبی برای تصمیمات استراتژیک

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

455 بازدید
مقاله ترجمه شده : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه WORD (بیشتر…)

1540 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24   صفحه word (بیشتر…)

1321 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34   صفحه word (بیشتر…)

1259 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد