توسعه حرفه ای

مقاله ترجمه شده :  توسعه حرفه ای  – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 7   صفحه word (بیشتر…)

917 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد