توانمند سازی

مقاله ترجمه شده تأثیر رفتار سازمانی بر اثربخشی شرکت

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه WORD (بیشتر…)

431 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه WORD (بیشتر…)

1150 بازدید
مقاله ترجمه شده رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی : بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26 صفحه WORD (بیشتر…)

1321 بازدید
مقاله ترجمه شده :  توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19   صفحه word (بیشتر…)

870 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1450 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد