توانمندسازی سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیر رفتارهای توانمندسازی رهبر و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16 صفحه word (بیشتر…)

1152 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17 صفحه word (بیشتر…)

1737 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد