توانایی های سازمانی

مقاله ترجمه شده توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

1029 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات به منظور کسب مزیت رقابتی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       36  صفحه word (بیشتر…)

1387 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد