توانایی ذهنی عمومی

مقاله ترجمه شده مدیریت : فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد  صفحه ی ترجمه فارسی: 32 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1406 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد