تنظیم هیجان

مقاله ترجمه شده :  نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

861 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تنظیم هیجان: حال و آینده

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16  صفحه word (بیشتر…)

725 بازدید
مقاله ترجمه شده روان شناسی : کنترل شناختی هیجان

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه word (بیشتر…)

770 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد