تمرکز کارکنان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:16  صفحه word (بیشتر…)

1101 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد