تماس چندبازاری

مقاله ترجمه شده پیشگامان چند بازاری: آیا تماس چندبازاری باعث بهبود عملکرد آنها می شود؟

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

368 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد