تلویزیون

مقاله ترجمه شده :  طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

638 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد