تلفن همراه

مقاله ترجمه شده پیشگامان چند بازاری: آیا تماس چندبازاری باعث بهبود عملکرد آنها می شود؟

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

355 بازدید
مقاله ترجمه شده بی اعتنایی رئیس، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

1016 بازدید
مقاله ترجمه شده رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   56 صفحه WORD (بیشتر…)

1553 بازدید
مقاله ترجمه شده : m-health (طرح درمان روانی با استفاده از تلفن همراه) برای سلامت روان در خاورمیانه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15  صفحه word (بیشتر…)

1326 بازدید
مقاله ترجمه شده کامپیوتر دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   11      صفحه word (بیشتر…)

844 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14صفحه word (بیشتر…)

1525 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ایجاد یک سیستم تبلیغاتی تلفن همراه برای خدماتی که براساس مکان به مشتری ارائه میشوند:

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی 24 صفحه word (بیشتر…)

1432 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه توسط مصرف کننده

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1291 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد

سال نشر 2011 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه word (بیشتر…)

1421 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تلفن های همراه راهزن: یک استراتژی اقیانوس آبی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه word (بیشتر…)

1480 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد