تفکر استراتژیک

مقاله ترجمه شده یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

843 بازدید
مقاله ترجمه شده تفکر استراتژیک: زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم

سال نشر: 1999 تعداد صفحه انگلیسی:  31 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20 صفحه PDF (بیشتر…)

1076 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد