تغییر سازمانی و حسابداری

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     37    صفحه  WORD (بیشتر…)

1449 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد