تعهد کارکنان

مقاله ترجمه شده : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1523 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد