تعهدات سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12 صفحه word (بیشتر…)

1402 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد