تعالی سازمانی

مقاله ترجمه شده موضوعات مدیریت دانش در چارچوب مدل تعالی EFQM

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: مفهومی (Conceptual paper) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

671 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد