تصمیم گیری در شرایط بحرانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1276 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد