تصمیم گیری بر مبنای ارزش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16 صفحه WORD (بیشتر…)

1096 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد