تصمیم گیری اولویت های منفی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اولویتهای منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه word (بیشتر…)

1200 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد