ترجیح برند

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1244 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد