تخفیف

مقاله ترجمه شده چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم بهبود می بخشد؟

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

834 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت :  انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1182 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد