تخصص حسابداری

مقاله ترجمه شده دستورالعمل تحقیقاتی متخصصان حسابداری دولتی

  سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD (بیشتر…)

407 بازدید
مقاله ترجمه شده  کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   39 صفحه WORD (بیشتر…)

959 بازدید
مقاله ترجمه شده : تخصص مالی هیئت مدیره و رفتار تقسیم سود سهام شرکت ها

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  31 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 41 صفحه WORD (بیشتر…)

2824 بازدید
مقاله ترجمه شده :تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 38 صفحه فایل word (بیشتر…)

2240 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1195 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد