تحلیل سلسله مراتبی

مقاله ترجمه شده:معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمانکار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه word (بیشتر…)

1353 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:23 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1360 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1695 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     28    صفحه word (بیشتر…)

1001 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اولویتهای منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه word (بیشتر…)

1152 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده؛ یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:25 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27 صفحه word (بیشتر…)

1131 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد