تحلیل ریسک

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35 صفحه word (بیشتر…)

1358 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد