تحقیق بازار

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1358 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد