تحقیقات حسابداری محیطی

مقاله انگلیسی حسابداری :حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه word (بیشتر…)

1452 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   8  صفحه  WORD (بیشتر…)

1450 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد