تحقیقات حسابداری اجتماعی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   8  صفحه  WORD (بیشتر…)

1458 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد