تحرک جهانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1599 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد