تجزیه و تحلیل کسب و کار

مقاله ترجمه شده : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

1890 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد