تجارت بین المللی

مقاله ترجمه شده چابکی استراتژیک، عدم قطعیت محیطی و عملکرد بین المللی: چشم انداز شرکت های هندی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه WORD (بیشتر…)

643 بازدید
مقاله ترجمه شده رویکردهای منابع انسانی بین المللی برای راهبری پاندمی COVID-19

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   41 صفحه WORD (بیشتر…)

546 بازدید
مقاله ترجمه شده : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1522 بازدید
مقاله ترجمه شده : سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1310 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد