تبادل دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده:پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1172 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد