تامین دولتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا: یک تحلیل انتقادی طولی

سال نشر:  2015 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19   صفحه  WORD (بیشتر…)

1416 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد