تئوری نمایندگی

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1493 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد